BLOG

Kompanije Elektrometal Plus i Elektrometal Green – Podrška razvoju energetike na 36. Međunarodnom savetovanju CIGRE

Kompanije Elektrometal Plus i Elektrometal Green – Podrška razvoju energetike na 36. Međunarodnom savetovanju CIGRE

Elektrometal Plus, vodeća kompanija u oblasti elektroindustrije i Elektrometal Green vodeća kompanija u oblasti solarne energije, ponosno su podržale 36. Međunarodno savetovanje CIGRE na temu Fleksibilnost elektroenergetskog sistema, održanog na Zlatiboru u periodu 22 – 26.05.2023.

Ova prestižna manifestacija okupila je naučne i stručne delatnike, organizacije iz oblasti nauke, elektroprivrede i elektroindustrije, a naša kompanija je bila jedan od sponzora ovog značajnog događaja.

Jedna od ključnih tema konferencije bila je završetak različitih investicionih projekata, uključujući značajne projekte poput TE Kostolac B3, izgradnje vetroelektrana i solarnih elektrana koje će biti priključene na prenosni i distributivni sistem, implementacija Strategije razvoja energetike Republike Srbije i Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, koji će jasno ukazati na razvojne projekte i mere za smanjenje emisija staklene bašte (GHG emisija), što predstavlja ključan cilj u 2023. godini. Republika Srbija je posvećena smanjenju emisija GHG gasova za 33,3% do 2030. u odnosu na 1990. godinu, kao i smanjenju emisija za 40% do 2030. godine, uključujući LULUCF.

Da bismo postigli ove ciljeve u elektroenergetskom sistemu Srbije, neophodno je povećanje energetske efikasnosti u svim oblastima, kao i izgradnja kogeneracijskih postrojenja. Takođe, nastavićemo sa integracijom konvencionalnih obnovljivih izvora energije i povećanjem integracije varijabilnih obnovljivih izvora energije. Ključni faktor za postizanje navedenih ciljeva je fleksibilnost elektroenergetskog sistema u svim svojim aspektima.

Na štandu Elektrometal Plus-a i Elektrometal Green-a, naši stručnjaci su imali priliku da predstave naše najnovije tehnološke inovacije i rešenja koja doprinose unapređenju elektroenergetskog sektora. Pored toga, učestvovali smo u razmeni znanja i iskustava sa stručnjacima iz različitih oblasti, uz konstruktivne dijaloge i korisna predavanja.

PODELI:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email