PROIZVODI

Solarni paneli koriste sunčevo zračenje za proizvodnju električne energije putem fotoefekta u poluprovodnicima. Oni mogu absorbovati sunčevo zračenje sa jedne površine (monofacijalni) ili sa obe površine (bifacijalni). Nova N- TYPE tehnologija osigurava visoku efikasnost panela pri različitim uslovima rada.
Elektrometal Green je zastupnik dva renomirana proizvođača SUNOVA SOLAR i BEYONDSUN.
Naši paneli su svojim fizičkim karakteristikama predodređeni za instalacije na krovovima ili na zemlji, međutim postoje i kombinovane varijante koje dozvoljavaju primenu na bilo kojoj površini.
Na našem lageru u Beogradu je uvek raspoloživa minimalna količina od 2MW panela različitih snaga.
Garancija proizvođača na kvalitet panela iznosi do 15 godina, dok je garancija za linearno opadanje snage panela do 30 godina osigurano kod LLOYD-a.