PROIZVODI

Za one koji žele malo više od svoje solarne elektrane, izbor bi trebao biti Hibridni invertor koji pored osnovne funkcije invertora ima i dodatne funkcije kontrole protoka energije, priključke za skladišta energije (baterije) i mogućnost rada u uslovima kada nema mogućnosti priključka na distributivni sistem, ili dođe do ispada distributivnog sistema.
Garancija na ove invertore iznosi 10 godina, takođe sa mogućnošću produženja za još 10 godina.